Nā Kōlea

Nā Kōlea throws 49th annual luau after a three year hiatus

After a three-year pandemic induced hiatus, LMU’s student-run organization and Hawaii club, Nā Kōlea, hosted…